Как да запазите срока на годност на месните продукти по-дълъг?

Възможността за разработване на продукти с по-дълъг срок на годност влияе положително върху разходите на производителя. Това обаче е предизвикателство по отношение на безопасността на храните и възможност за борба с хранителните отпадъци и насърчаване на устойчивостта. Всеки път, когато даден продукт се развали, той ще бъде изхвърлен заедно с опаковката, генерирайки хранителни отпадъци и материални загуби.
За да постигнат безопасност и вкусни продукти за по-дълго време, производителите трябва да избягват всякакъв вид замърсяване по време на производството и процеса на опаковане. Нулево замърсяване е почти невъзможно; ето защо те разчитат на използването на антимикробни средства за създаване на защитни бариери.
Vedeqsa предоставя добро решение в този смисъл. Следното проучване показва как благодарение на използването на лауринов аргинат (LAE® или Ethyl lauroyl arginate HCl), колбасите удължават срока си на годност с най-малко 2 седмици, без да накърняват органолептичните му свойства.
Колбасите бяха анализирани за аеробен брой чинии и брой млечни бактерии в момент-0 (непосредствено след опаковането) и след 2, 4 и 6 седмици на съхранение. Органолептичните оценки бяха проведени от група от 6-10 участници, с девет точкова хедонистична скала за оценка на екстериора и вътрешността на всяка проба за цвят, мирис, както и цялостната приемливост. В допълнение, атрибутите бяха изследвани с течение на времето, за да се определи потенциална загуба на качество.
Микробиологични резултати
Резултатите от Aerobic Plate Counts (APC) показват, че след 2 седмици съхранение контролните проби имат среден APC от 2,92 log10 CFU по-висок от тези проби, третирани с LAE®. След 4 седмици съхранение тези log10 CFU разлики останаха. Разбира се, в този момент контролните проби вече бяха неприемливи. Резултатите за млечнокиселите бактерии (LAB) са сходни. След 2 седмици съхранение, средният LAB на контролните проби е с 2,85 log10 CFU по-висок от този на LAE® пробите. След 4 седмици съхранение, средният LAB на контролните проби е с 1,92 log10 CFU по-висок от този на LAE пробите. С тези числа контролните проби бяха неприемливи, докато третираните с LAE® проби все още бяха приемливи.

Органолептични резултати
По отношение на органолептичните резултати беше доказано, че включването на LAE® не причинява значителни разлики в средните оценки на атрибутите между контролните и третираните с LAE® колбаси във времето. След 6-седмично съхранение, участниците оцениха както контролните, така и третираните с LAE® продукти като приемливи за всички атрибути.
Това проучване доказва, че благодарение на включването на LAE® в състава на месните колбаси, срокът му на годност е удължен с най-малко 2 седмици (или с поне 50%) в сравнение с нетретираните колбаси. Освен това добавянето на LAE® в рецептата не повлия на органолептичните свойства на колбасите.
Vedeqsa има гама формулирани продукти на базата на LAE® (лауринов аргинат), идеални за консервиране на месо и удължаване на срока на годност.
Искате ли да научите повече за това как да удължите срока на годност на месото и гамата от продукти LAE®?